100 yıldan uzun zaman önce küçük bir tahlilhanede faaliyete başlayan İbrahim Etem hikayesi aynı zamanda Türkiye’deki ilaç sektörünün endüstrileşme sürecine de ışık tutar. 


1903 | İbrahim Etem, tıbbi analizlerin yapıldığı küçük bir laboratuvar olarak kuruldu. Başlangıçta tıbbi tahlillerin, kimyasal ve besin analizlerinin yürütüldüğü bu küçük laboratuvar, Gedikpaşa’da “Kimyager Doktor İbrahim Etem Laboratuvarı” adıyla faaliyetlerini sürdürdü.

1909 | Türkiye’de ilk defa vitamin ve hormon preparatlarının üretilmesiyle laboratuvar "ilaç üretim tesisi” statüsü kazandı. Bu tarihten itibaren şirket yenilikçi ürün, tedavi ve bilimsel metotları sağlık sektörüne kazandırmayı temel prensip edinerek çalışmalarına devam etti.

1924 | Laboratuvarın adı “Doktor İbrahim Etem Kimyaevi” olarak değiştirildi ve üretim alanı Çemberlitaş’a taşındı.

1934 | Tablet, ampul, şurup gibi farmasötik formlar ve bazı veteriner ürünleriyle ilgili seri üretime başlandı.

1948 | “Üretimde kontrol esastır” ilkesi ile kurulan yeni biyoloji kontrol laboratuvarında sürdürülen çalışmalar sonucu; ülkemizde ilk defa 1950 yılında kalsiyum çözeltisinin stabilizasyonu ve depirojenizasyonu konusunda başarılı adımlar atılarak, yapılan yayınlarla pirojen maddenin insan sağlığı üzerindeki etkileri tıp çevrelerine anlatıldı.

1955 | İbrahim Etem, üretim faaliyetlerine halen devam ettiği Topkapı tesislerine taşındı ve bir Amerikan şirketi ile yapılan know-how anlaşması sayesinde Türkiye’de ilk yerli antibiyotik üretimine başladı.

2001 | İbrahim Etem, dünyaca ünlü İtalyan ilaç grubu Menarini ile güçlerini birleştirip, İbrahim Etem – Menarini adıyla, ilaç sektöründe Türkiye-İtalya iş birliğine imza attı.

2016 | Ibrahim Etem - Menarini, tüketicilerine daha iyi hizmet verebilmek ve Topkapı binasının tamamını üretime ayırmak için merkez ofisini Maslak’a tasıdı.


İbrahim Etem – Menarini İşbirliği; farklı coğrafyalarda ancak oldukça benzer kuruluş öykülerine sahip, benzer aşamalarla aynı sosyal ve ekonomik gelişim evreleri ile birbirlerinden bağımsız, benzer kararlar alarak tarihsel anlamda aynı kültür, misyon ve felsefeyi paylaştıklarını kanıtlayarak günümüze gelmişlerdir.

Tarihçe

İbrahim Etem
Tarihçe

100 yıldan uzun zaman önce küçük bir tahlilhanede faaliyete başlayan İbrahim Etem hikayesi...

İbrahim Etem
Hakkımızda

Vizyonumuz, “insan için değer” üretmek...

İbrahim Etem
Değerlerimiz

Önceliklerimiz ve değerlerimizin anlamını keşfetmek için...


Dünyada Menarini

Menarini Grub’un diğer ülkelerdeki faaliyetlerini görmek için.
Scroll Top